เรือใบวันกีฬาแห่งชาติ ปิดฉากเรียบร้อย บวรนันท์ ชูศิษฎ์ ปิติภูมิ คว้าแชมป์

ชูสิทธิ์ ปัญจมาลา เฉือน ท้อป กีระติ บัวลง ครองแชมป์เรือใบประเภท OK ในการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา 16.30 น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กองทัพเรือ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ หรือ 2021 National Sports Day Regatta ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในกีฬาเรือใบ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ประเภทเลเซอร์ 4.7 และประเภทออพติมิสต์ มีเรือใบประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 81 ลำ นักกีฬา 80 คน แยกเป็น
4 ประเภทดังนี้ OK dinght ILCA4.7 Optimist Gold Fleet และ Optimist Green Fleet ทำการแข่งขันได้ประเภทละ 3 เที่ยว รวม 3 วัน 9 เที่ยว ผู้ได้รับรางวัลดังนี้
ประเภทที่ 1 เรือใบ ok dinght
OK Overall
ลำดับที่ 1 นายชูศิษฏ์ ปัญจมาลา
ลำดับที่ 2 จ่าโท กีระติ บัวลง
ลำดับที่ 3 Mr.มอร์เต้น ยาคอบเซ่น
ลำดับที่ 4 นาวาโท วีรสิฏฐ์ พวงนาค
ลำดับที่ 5 จ่าเอก ศุภกร พงษ์วิเชียร
Grand master ผู้แข่งขันอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ลำดับที่ 1 พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง
ลำดับที่ 2 Mr.คริสโตเฟอร์ บิสคอม
ลำดับที่ 3 พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์
Master ผู้แข่งขันอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
ลำดับที่ 1 Mr.มอร์เต้น ยาคอบเซ่น
ลำดับที่ 2 นาวาโท วีรสิฏฐ์ พวงนาค
ลำดับที่ 3 พลเริอโท บรรพต เนตรกระจ่าง
Overall with wooden mast
ลำดับที่ 1 จ่าเอก ธนกานต์ ก่อเกิด
ลำดับที่ 2 พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง
ลำดับที่ 3 จ่าเอก วรวิทย์ วรเสน
ประเภทที่ 2 เรือใบ Laser4.7
Laser4.7 Open
ลำดับที่ 1 นายบวรนันท์ ชันรัมย์
ลำดับที่ 2 น.ส.ทอฝัน บุนนาค
ลำดับที่ 3 นายพันวา บุนนาค
Laser 4.7 อายุต่ำกว่า 15
ลำดับที่ 1 ด.ช.กัณฑ์ คชาชื่น
ลำดับที่ 2 ด.ญ.ปารณีย์ ม่วงงาม
ลำดับที่ 3 ด.ช.วชิรวิทย์ สาระสุข
ประเภทที่ 3 เรือใบ Optimist Gold Fleet
Optimist Overall
ลำดับที่ 1 ด.ช.ปิติภูมิ เจริญผล
ลำดับที่ 2 ด.ญ.พชรพรรณ องคะลอย
ลำดับที่ 3 ด.ช.หรรษลักษ์ ศรีนคร
ลำดับที่ 4 ด.ช.จิรทิปต์ มุติพันธ์
ลำดับที่ 5 ด.ญ.ไพลิน เจริญผล
ลำดับที่ 6 ด.ช.นาวากร แพงแก้ว
Optimist Girl
ลำดับที่ 1 ด.ญ.พชรพรรณ องคะลอย
ลำดับที่ 2 ด.ญ.ไพลิน เจริญผล
ลำดับที่ 3 ด.ญ.ประภัสสร แก้วพรม
ประเภทที่ 4 เรือใบ Optimist Green Fleet Overall
ลำดับที่ 1 ด.ญ.ปิ่นชนก คล้ายสมบูรณ์
ลำดับที่ 2 ด.ช.ศรวิชญ์ นาคสุข
ลำดับที่ 3 ด.ช.ธรรมชาติ ศรีโอภาศ
ลำดับที่ 4 ด.ช.เอดิสัน ยิน
ลำดับที่ 5 ด.ช.กฤษกมล ประเสริฐนพคุณ
ลำดับที่ 6 ด.ญ.ธนาภา พงษ์กำเหนิด

โดย พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s