สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ กำหนดจัดการแข่งขันเรือใบเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 14 – 16 ธันวาคม 2564

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ปตท.สผ. กำหนดจัดการแข่งขันเรือใบเรื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 ณ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยกำหนดแข่งขันในประเภท โอเค Optimist ILCA 4 และ 470s ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตาม link ด้านล่าง

นอกจากจะจัดให้มีการแข่งขันเรือใบแล้ว สมาคม ฯ ยังได้ร่วมกับ ปตท.สผ. ทำโครงการสร้างเรือใบประเภท โอเค จำนวน 10 ลำ เพื่ออนุรักษ์เรือประเภทดังกล่าว ทั้งนี้ เรือบางส่วนที่สร้างแล้วเสร็จจะถูกใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s