การแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่ 2 ลมค่อนข้างเบา แข่งเพิ่มได้อีก 1 เที่ยว

การแข่งขันเรือใบรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 2 เริ่มการแข่งขันในช่วงบ่าย ท่ามกลางกระแสลมที่ค่อนข้างเบา การแข่งขันในเที่ยวแรก ต้องยกเลิกหลังจากปล่อยตัวไปแล้ว เนื่องจากลมหยุด ต้องเริ่มต้นกันใหม่ ในที่สุดสามารถแข่งขันได้อีก 1 เที่ยว รวมกับเมื่อวาน จำนวน 3 เที่ยว รวมเป็น 4 เที่ยว มีผลการแข่งขันดังนี้

ประเภทเรือใบ 420
ลำดับที่ 1 สุธน แย้มพินิจ / นพพร บุญเชิด
ลำดับที่ 2 บุนยะมิน คล่องสมุทร / กันตพงศ์ พุ่มเล่ง
ลำดับที่ 3 ชาลิสา กฤตนัย / ศิริวิมล หารินทชาติ
ประเภทเรือใบ 470
ลำดับที่ 1 จ.อ.นาวี ธรรมสุนธร / พิริยาภรณ์ กาลา
ลำดับที่ 2 ชนกชนม์ หวังสุข / จ.ท.ณัฐ บุตรมาราศรี
ลำดับที่ 3 สุธิดา พูนพัฒน์ / กิติภูมิ กำจร
ประเภทเรือใบ ILCA.4.7
ลำดับที่ 1 พันวา บุนนาค
ลำดับที่ 2 บวรนันท์ ชันรัมย์
ลำดับที่ 3 ทอฝัน บุนนาค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s