พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการ 2022 National Sport Day Championship น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกีฬาเรือใบ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

วันนี้ (16 ธันวาคม 2565 ) เวลา 09.00 น. พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการ 2022 National Sport Day Championship เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักแล่นใบ ในสังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ ชมรม และสโมสร ต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กองทัพเรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือใบรายการ 2022 National Sport Day Championship ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2565 ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในกีฬาเรือใบ ทั้งในด้านการต่อเรือและการทรงเรือใบ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่แพร่หลาย รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อบอกเล่าถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการกีฬาเรือใบ รวมทั้งพระราชกรณียกิจสำคัญเกี่ยวกับการกีฬาของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานการแข่งขันเรือใบประเภท OK ให้มีการ

แข่งขันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสโมสร/
ชมรม เรือใบต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไป

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบประเภท OK ประเภท ILCA 4 และประเภทออพติมิสต์ มีเรือใบประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน แยกเป็น ประเภท OK จำนวน 10ลำ ประเภท ILCA 4 จำนวน 9ลำ และประเภทออพติมิสต์ จำนวน 58 ลำ ทำการแข่งขันจำนวน 3 วัน โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นใบ รวมทั้งมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง ทรงต่อเรือขึ้นมาอีกลำหนึ่งเป็นเรือใบประเภท โอเค พระราชทานนามเรือว่า "VEGA" หรือ เวคา (เป็นชื่อดาวที่สุกใสดวงหนึ่ง) ทรงใช้เรือลำนี้เสด็จฯ ข้ามอ่าวไทยจากพระราชวังไกลกังวลหัวหินไปขึ้นฝั่งที่หาดเตยงามในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 ซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหางเสือเรือเวคาเพื่อเป็นรางวัลนิรันดรในการแข่งขันเรือใบระยะทางไกลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จขึ้นประทับบนแท่นรับเหรียญรางวัลเนื่องในวโรกาสที่ทรงเป็นนักกีฬาผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท โอเค ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชัยชนะในครั้งนั้นได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบให้เป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกและพระองค์เดียวในทวีปเอเซียที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการกีฬาระดับโลก และต่อมาทางราชการได้ถือวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ นับเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทย มาจนถึงทุกวันนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s