ขอเชิญร่วมแข่งขันเรือใบรายการวันกีฬาแห่งชาติ 2022 National Sports Day Regatta

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ กำหนดจัดการแข่งขันเรือใบรายการ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (2022 National Sports Day Regatta ) ณ อ่าวสัตหีบ องสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยจะจัดแข่งขันในประเภทเรือโอเค optimist และ ILCA 4 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระอัจฉริภาพด้านกีฬาเรือใบ จนกระทั่งทรงชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ซึ่งต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันกีฬากีฬาแห่งขาติ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสมัครได้ที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ตาม QR Code

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s