สมาคมเรือใบฯ เปิดการอบรมในโครงการ สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ

วันนี้ (3 กันยายน 2565) พลเรือเอก ธานี ผุดผาด อุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ” ณ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้นำองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับก่รอบรมร่วมในพิธี

     สำหรับโครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ” นั้น  กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน ) หรือ ปตท.สผ. สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนได้แก่ เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบลบางเสร่  ได้จัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตามนโยบายของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ

            2. เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ ได้รู้จักกับกีฬาเรือใบ และเป็นหนึ่งในกีฬาทางเลือก

            3. เพื่อค้นหานักกีฬารุ่นใหม่ และส่งเสริมไปสู่การเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย

            4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลใน อำเภอสัตหีบ โดยมีกีฬาเรือใบเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยว

        ในส่วนของการฝึกอบรมครั้งนี้  มีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสิงห์สมุทร          โรงเรียนสัตหีบ 1  โรงเรียนสัตหีบ 2   โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ    โรงเรียนธัมมสิริศึกษา  โรงเรียนมารีวิทย์  โรงเรียนเกล็ดแก้ว          โรงเรียนวัดเขาชีจรรย์   โรงเรียนบางเสร่              โรงเรียนพลูตาหลวง โรงเรียนเลิศปัญญา            และ โรงเรียนบ้านสัตหีบ   มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 218 คน แบ่งเข้ารับการอบรมเป็น 4 กลุ่ม ทำการอบรมในห้วงระหว่างวันที่ 3 – 25  กันยายน 2565

         พลเรือเอก ธานี  กล่าวว่า  สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ มีนโยบายต้องการให้กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่รู้จักแพร่หลายไปในทุกจังหวัด  และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการแล่นใบได้    โดยสามารถนำประสบการณ์การแล่นใบ ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน เช่น ความมุ่งมั่นอดทน ความกล้าหาญ  การวางแผนในการทำงาน  การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า

       “การแล่นใบ  สอนให้คนคิดเองทำเอง  เพราะเมื่อเราลงไปเล่นเรือใบแล้วเรือไม่วิ่ง  จะไม่มีใครมาคอยสอน  เราต้องคิดเองทำเอง  ว่าลมมาทางไหน  ลมแรงขนาดนี้เราสู้ไหวไหม  ถ้าไหวเราก็สู้แต่ถ้าไม่ไหวแล้วเรายังสู้เรือก็จะคว่ำ ถ้าลมเบาเราจะต้องทำอย่างไรเรือจึงจะวิ่ง  แล้วถ้าไม่มีลมเราจะทำอย่างไร  เราก็ควรจะนั่งรอสักครู่ให้ลมมา   ถ้าเราเล่นเรือเป็นดูทิศทางลมเป็น ถ้าเราเป็นตัวนี้เด็กไทยเป็นตัวนี้  แล้วนำมาใช้ในชีวิต  นำมาใช้ในกิจการงานได้ ไม่มีทางขาดทุน  เพราะรู้เทคนิคการใช้ชีวิต   เด็กไทยจะรู้จักและเข้าใจในการคิดเอง ทำเอง”

อุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ กล่าวต่อไปว่า การมาฝึกอบรมแล่นใบเบื้องต้นครั้งนี้ เด็กทุกคนจะได้ทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ และสร้างโอกาสให้ตนเองในการเป็นนักกีฬาเรือใบ และหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจหมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ด้านกีฬาเรือใบไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต อีกประการหนึ่งคืออำเภอสัตหีบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท กีฬาเรือใบจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของอำเภอสัตหีบให้มีความยั่งยืนเกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทำให้สัตหีบมีสีสันมีความน่าสนใจ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสัตหีบเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s