สมาคมเรือใบเปิดโครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ”

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยจัดการประชุมโครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ” ณ ห้องประชุมเกาะช้าง ทัพเรือภาคที่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
**วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯเป็นประธานการประชุม โครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ อ.สัตหีบ ได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาเรือใบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และสามารถค้นหานักกีฬารุ่นใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของอำเภอสัตหีบ โดยมี “เรือใบ” เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว แนวทางการดำเนินการจะเชิญชวนให้สถานศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นภายในพื้นที่อำเภอสัตหีบเข้าร่วมและมีส่วนสนับสนุนในการทำโครงการฯ โดยบรรจุกีฬาเรือใบเป็นวิชาเลือกหรือเป็นกิจกรรมชมรมของสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมแล่นใบที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์สมุทรกีฬา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยมีผู้แทนจาก โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ร.ร.สิงห์สมุทร ร.ร.สัตหีบ 1 ร.ร.สัตหีบ 2 ร.ร.นาวิกโยธินบูรณะ ร.ร.ธัมมสิริศึกษา ร.ร.มารีวิทย์ ร.ร.เกล็ดแก้ว ร.ร.วัดเขาชีจรรย์ ร.ร.บางเสร่ ร.ร.พลูตาหลวง เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลเขตอุดมศักดิ์ เทศบาลตำบลบางเสร่ และเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ณ ห้องประชุมเกาะช้าง ทัพเรือภาคที่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ผลสรุปที่ประทุกหน่วยงานและทุกโรงเรียนเห็นด้วยกับโครงการว่าจะเป็นผลดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s