สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ จับมือ ปตท.สผ. จัดกิจกรรม “แล่นใบรักษ์ทะเลไทย”


วันนี้ (26 มิถุนายน 2565) พลเรือเอก อารักษ์ แก้วเอี่ยม ที่ปรึกษานายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมแล่นใบรักษ์ทะเลไทย ณ ชายหาดหน้า ศูนย์สมุทรกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นักแล่นใบเยาวชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่นักกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. จากชมรมเรือใบ กว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่ง สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับ ปตท.สผ. โดย ชมรมเรือใบ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความสะอาดของชายหาด ท้องทะเลและเกาะต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนบ้านของนักแล่นใบ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับนักกีฬาแล่นใบรุ่นน้อง และตรงยังกับโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก และ วันมหาสมุทรโลก ในเดือน มิ.ย. ของทุกปี

โดย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ออกเดินทางจากศูนย์สมุทรกีฬา มุ่งหน้าสู่เกาะยอ ภายในพื้นที่อ่าวสัตหีบ เป็นระยะทางประมาณ 3.54 ไมล์ ทะเล (5.7 กิโลเมตร) ร่วมกันเก็บขยะและพลาสติก บนเกาะยอและบริเวณแนวชายหาดอ่าวดงตาล รวมน้ำหนักกว่า 500 กิโลกรัม เพื่อนำมาขึ้นมามอบให้เทศบาลในพื้นที่นำไปคัดแยกและกำจัดทิ้งต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s