สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ แจ้งเลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเลา ๐๙๐๐ น.- ๑๐๓๐ น.นั้น สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่ ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ น. โดยสามารถเข้าประชุมได้ทาง https://meeting.navy.mi.th/meeting/2731?secret=zqFVBCRguAomqmsGwv41Mw Meeting ID 2731/Passcode 3536

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s