สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ปิดการอบรมแล่นใบหลักสูตร Beginner

ระหว่างวันที่ 12 ถึง 26 มีนาคม 2565 สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเรือใบขั้นพื้นฐาน ณ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละประเภทดังนี้
ประเภทเรือใบ Optimist รุ่นที่ 61 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 52 คน
ประเภทเรือใบ Laser 4.7 รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 18 คน
ประเภทเรือใบ Laser บุคคลทั่วไป รุ่นที่ 36 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 29 คน

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ น.อ.พีระ สกุลเต็ม หัวหน้าสำนักงานสัตหีบ เป็นผู้แทนในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ใครวันที่ 26 มีนาคม 2565

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s