สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ เชิญสมาชิกประชุมใหญ่พิเศษ

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ แห่งประเทศไทย ฯเรียนเชิญสมาชิกทั้งประเภทบุคคล และ สโมสรสมาชิก ร่วมประชุมใหญ่พิเศษ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ คนใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s