สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ จัดการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 14 ธ.ค.64 พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2564 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักแล่นใบ ในสังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ ชมรม และสโมสร ต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่ง

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กองทัพเรือ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการสร้างเรือใบโอเค จำนวน 10 ลำ พร้อมกับจัดให้มีการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในกีฬาเรือใบ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ประเภทเลเซอร์ 4.7 และประเภทออพติมิสต์ มีเรือใบประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 81 ลำ นักกีฬา 80 คน แยกเป็น ประเภทโอเค 24 ลำ ประเภทเลเซอร์ 4.7 13 ลำ และประเภทออพติมิสต์ 44 ลำ ทำการแข่งขันจำนวน 3 วัน โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s