การอบรมผู้ตัดสินเรือใบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน

สมาคมฯ จัดการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 (National Judges Clinic 2021) ณ รร.แคนทารี บ้านฉาง จว.ระยอง ระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ย.64 มีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวน ๒๗ คน โดยมี คุณ รุจ ทรัพย์นิรันด์ ผู้ตัดสินระดับนานาชาติ หนึ่งเดียวของประเทศไทย เป็นวิทยากร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s