สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ ร่วมกับ The International 420 Class Association จัดอบรมเรือใบประเภท 420 ระหว่าง 17 – 21 พ.ย. 64

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มร. José Massapina ประธาน The International 420 Class Association และ มร. Nikos Drougkas จัดการอบรมหลักสูตร 2021 420 CLASS DEVELOPMENT PROGRAMME ระหว่างวันที่ 17 -21 พ.ย.64 มีเข้ารับการอบรมเป็นนักกีฬาเรือใบจำนวน 21 คน และผู้ฝึกสอนจากสโมสรต่างๆ จำนวน 8 คน พล.ร.อ.ธานี ผุดผาด อุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ ตรวจเยี่ยมการอบรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s