Optimist ทีมชาติไทย กวาดแชมป์เอเซีย ทั้งประเภททีม และบุคคล

การแข่งขันเรือใบประเภท optimist รายการ Asian & Oceania Championship 2021 จัดขึ้นที่ สโมสรวารุณา พัทยา ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน ปรากฎว่าว่า นักกีฬาจากประเทศไทย กวาดแชมป์มาครองได้ทั้งประเภท บุคคล และประเภททีม โดยมีรายละเอียดผลการแข่งขัน ดังนี้
1️⃣Overall
ชนะเลิศ เวฆา ภาณุพันธ์
อันดับ 2 Turkey
อันดับ 3 USA
2️⃣Asian
ชนะเลิศ เวฆา ภาณุพันธ์
อันดับ 2 Japan
อันดับ 3 ชนาธิป ทองกล่ำ
3️⃣Overall girl
ชนะเลิศ Turkey
อันดับที่ 2 พชรพรรณ องคะลอย
อันดับที่ 3 ปริญ ทรัพย์ยิ่ง
4️⃣Asian girl
ชนะเลิศ พชรพรรณ องคะลอย
อันดับที่ 2 ปริญ ทรัพย์ยิ่ง
อันดับที่ 3 นพภัสสร ขุนบุญจันทร์
5️⃣ทีม Overall
ชนะเลิศ ทีมชาติตุรกี
ลำดับที่ 2 ทีมชาติไทย 1
ลำดับที่ 3 ทีมชาติไทย 2
6️⃣ทีม Asian
ชนะเลิศ ทีมชาติไทย 1
ลำดับที่ 2 ทีมชาติไทย 2
ลำดับที่ 3 ทีมชาติสิงคโปร์ 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s