ปริญ – กัณพันธุ์ – มอรเต็น – นริสรา / นิชาภา คว้าแชมป์ประเทศไทย ส่งท้ายเรือใบรายการชิงแชมป์ประเทศไทย 2564


ผลการแข่งขันวันที่ 30 ต.ค.64 ทำการแข่งขันจำนวน 2 ประเภทเรือ Optimist Gold ได้ 2 เที่ยว รวม 8 เที่ยว 49er ได้ 2 เที่ยว รวม 10 เที่ยว สรุปผลรางวัลการแข่งขันดังนี
เรือใบ super moth Open
ลำดับที่ 1 น.ส.กัณพันธุ์ ปชาติกปัญญา
ลำดับที่ 2 นาย ณัฐกิตต์ เทียมหมอก
ลำดับที่ 3 นายอภิสิทธิ์ แก้วล้วน


เรือใบ ok dinghy Open
ลำดับที่ 1 Mr.มอรเต็น ยาคอบเซ่น
ลำดับที่ 2 พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง
ลำดับที่ 3 Mr.CHRISTOPHER BISCOMB
เรือใบ ok dinght Master age 50+
ลำดับที่ 1 Mr.มอรเต็น ยาคอบเซ่น
ลำดับที่ 2 พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง
ลำดับที่ 3 Mr.CHRISTOPHER BISCOMB


เรือใบ ok dinght Master age 60+
ลำดับที่ 1 พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง
ลำดับที่ 2 Mr.CHRISTOPHER BISCOMB

เรือใบ 49er
ลำดับที่ 1 น.ส.นริสรา สัตตะ / จ.ต.หญิง นิชาภา ไหวไว
ลำดับที่ 2 นาย กฤตภาส นามศักดิ์สวัสดิ์ / นาย วิมุตติ กลิ่นสุคนธชาติ
ลำดับที่ 3 จ.อ.ชัยชนะวุฒิ ดีนาค/ นายกฤษณศักดิ์ พิบูรณ์


เรือใบ Optimist Gold Fleet Open
ลำดับที่ 1 ด.ญ.ปริญ ทรัพย์ยิ่ง
ลำดับที่ 2 ด.ญ.นพภัสสร ขุนบุญจันทร์
ลำดับที่ 3 ด.ญ.ณัฐกานต์ ส้มดี


เรือใบ Optimist Gold Fleet หญิง
ลำดับที่ 1 ด.ญ.ปริญ ทรัพย์ยิ่ง
ลำดับที่ 2 ด.ญ.นพภัสสร ขุนบุญจันทร์
ลำดับที่ 3 ด.ญ.ณัฐกานต์ ส้มดี


เรือใบ Optimist Gold Fleet อายุต่ำกว่า 12 ปี
ลำดับที่ 1 ด.ญ.ไพลิน เจริญผล
ลำดับที่ 2 ด.ช.พชรพล หรุ่มวิสัย
ลำดับที่ 3 ด.ช.จักรภัทร วงศ์ทิม


เรือใบ Optimist Gold Fleet อายุต่ำกว่า 10 ปี
ลำดับที่ 1 ด.ช.ไกลกังวล พิบูลพาณิชย์การ
ลำดับที่ 2 ด.ช.ชัญญชาติ อิทธิวรกุล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s