นริสรา / นิชาภา ยังนำในประเภท 49er ชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันเรือใบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 29 ตุลาคม 2564

วันนี้ (29 ตุลาคม 2564) เป็นวันที่8 ของการแข่งขัน เรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 30 ตุลาคม 2564 และเป็นวันที่สองของการแข่งขันในประเภท OK , Super moth และ Optimst Gold fleet ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้แยกจัดการแข่งขันและประกอบพิธีมอบรางวัลภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ตามวันและประเภท ต่างๆดังนี้
– วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER 4.7 , 420 , 470
– วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER STANDARD, LASER RADIAL, OPTIMIST green fleet
– วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท OK , Super moth และ Optimst Gold fleetผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 ต.ค.64 ทำการแข่งขันได้ 3 เที่ยว รวม 2 วัน เป็น 6 เที่ยว ยกเว้นประเภท 49er ได้ 4 เที่ยว รวม 2 วัน เป็น 8 เที่ยว ทั้ง 4 ประเภท ผลการแข่งขันดังนี้

เรือใบ OK
ลำดับที่ 1 Mr.มอรเต็น ยาคอบเซ่น แต้มเสีย 6
ลำดับที่ 2 พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง แต้มเสีย 8
ลำดับที่ 3 Mr.CHRISTOPHER BISCOMB แต้มเสีย 14

เรือใบ Super Moth
ลำดับที่ 1 น.ส.กัณพันธุ์ ปชาติกปัญญา แต้มเสีย 5
ลำดับที่ 2 นาย ณัฐกิตต์ เทียมหมอก แต้มเสีย 10
ลำดับที่ 3 นายธนกร แก้วล้วน แต้มเสีย 17

เรือใบ Optimist Gold Fleet
ลำดับที่ 1 ด.ญ.ปริญ ทรัพย์ยิ่ง แต้มเสีย 10
ลำดับที่ 2 ด.ญ.นพภัสสร ขุนบุญจันทร์ แต้มเสีย 15
ลำดับที่ 3 ด.ช.กัณฑ์ คชาชื่น แต้มเสีย 16

เรือใบ 49er
ลำดับที่ 1 น.ส.นริสรา สัตตะ / จ.ต.หญิง นิชาภา ไหวไว แต้มเสีย 12
ลำดับที่ 2 นาย กฤตภาส นามศักดิ์สวัสดิ์ / นาย วิมุตติ กลิ่นสุคนธชาติ แต้มเสีย 15
ลำดับที่ 3 จ.อ.ชัยชนะวุฒิ ดีนาค/ นายกฤษณศักดิ์ พิบูรณ์ แต้มเสีย 18

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s