พันวา คว้าแชมป์ประเทศไทย ประเภท ILCA Radial

พันวา ซิวแชมป์ ILCA Radial Open ในการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) เป็นวันที่ 6 ของการแข่งขัน เรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 30 ตุลาคม 2564 และเป็นวันที่ของการแข่งขันในประเภท LASER STANDARD, LASER RADIAL, OPTIMIST green fleet ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้แยกจัดการแข่งขันและประกอบพิธีมอบรางวัลภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ตามวันและประเภท ต่างๆดังนี้
– วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER 4.7 , 420 , 470
– วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER STANDARD, LASER RADIAL, OPTIMIST green fleet
– วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท OK , Super moth และ Optimst Gold fleetผลการแข่งขันในประเภท LASER STANDARD, LASER RADIAL, OPTIMIST green fleet

ทำการแข่งขัน 3 วัน รวม 9 เที่ยว ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทที่ 1
รางวัลเรือใบ ILCA Radial Open
ลำดับที่ 1 นาย พันวา บุนนาค
ลำดับที่ 2 น.ส.อินทิรา ภารพิบูลย์
ลำดับที่ 3 นาย บวรนันท์ ชันรัมย์
รางวัลเรือใบ ILCA Radial หญิง
ลำดับที่ 1 น.ส.อินทิรา ภารพิบูลย์
ลำดับที่ 2 น.ส.ทอฝัน บุนนาค
ลำดับที่ 3 น.ส.พัชรี ศรีงาม
ประเภทที่ 2
เรือใบ ILCA Standard Open
ลำดับที่ 1 Mr.มอรเต็น ยาคอบเซ่น
ลำดับที่ 2 Mr.Hidetoshi Mori
ลำดับที่ 3 น.ท.นิทัศน์ รอดหนุ่น
เรือใบ ILCA Standard GRAND MASTER 60+
ลำดับที่ 1 น.ท.นิทัศน์ รอดหนุ่น(อายุ 65ปี)
ประเภทที่ 3
เรือใบ Optimist Green Fleet Open
ลำดับที่ 1 ด.ช.ภาณุเดช ผลพูล
ลำดับที่ 2 ด.ช.ทีฆะทัศน์ แดงประทุม
ลำดับที่ 3 ด.ช.คริษฐ์ พราหมณี
เรือใบ Optimist Green Fleet หญิง
ลำดับที่ 1 ด.ญ.ชญาดา หาทรัพย์
ลำดับที่ 2 ด.ญ.ปิ่นชนก คล้ายสมบูรณ์
ลำดับที่ 3 ด.ญ.สุชัญญา ขมิ้นทอง
เรือใบ Optimist Green Fleet อายุต่ำกว่า 10 ปี
ลำดับที่ 1 ด.ช.ภาณุเดช ผลพูล
ลำดับที่ 2 ด.ช.ศรวิชญ์. นาคสุข
ลำดับที่ 3 ด.ช.โรเบิร์ท นาซารอฟ
เรือใบ Optimist Green Fleet อายุต่ำกว่า 8 ปี
ลำดับที่ 1 ด.ช.โรเบิร์ท นาซารอฟ(อายุ 7 ปี)
ลำดับที่ 2 ด.ญ.นิรดา ศศิวัฒนพร(อายุ 7ปี)
ลำดับที่ 3 ด.ญ.รุ้ง จันทรวินิจ(อายุ 7 ปี)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s