ทีฆะทัศน์ แซงขึ้นนำ Optimist Green Fleet พันวา – มอรเตน ยังรั้งที่ 1 ILCA วันที่ 2 รายการชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันเรือใบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เป็นวันที่ห้าของการแข่งขัน เรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 30 ตุลาคม 2564 และเป็นวันที่สองของการแข่งขันในประเภท LASER STANDARD, LASER RADIAL, OPTIMIST green fleet ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้แยกจัดการแข่งขันและประกอบพิธีมอบรางวัลภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ตามวันและประเภท ต่างๆดังนี้
– วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER 4.7 , 420 , 470
– วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER STANDARD, LASER RADIAL, OPTIMIST green fleet
– วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท OK , Super moth และ Optimst Gold fleetผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 ต.ค.64 ทำการแข่งขันได้ 3 เที่ยว รวมเมื่อวาน 3 เที่ยว รวม 6 เที่ยว

ทั้ง 3 ประเภท ผลการแข่งขันดังนี้

ประเภทที่ 1 เรือใบ ILCA Radial
ลำดับที่ 1 นาย พันวา บุนนาค แต้มเสีย 8
ลำดับที่ 2 นางสาว อินทิรา ภารพิบูลย์ แต้มเสีย 10
ลำดับที่ 3 นาย บวรนันท์ ชันรัมย์ แต้มเสีย 15

ประเภทที่ 2 เรือใบ ILCA Standard
ลำดับที่ 1 Mr.มอรเต็น ยาคอบเซ่น แต้มเสีย 6
ลำดับที่ 2 Mr. Hidetoshi Mori แต้มเสีย 14
ลำดับที่ 3 น.ท.นิทัศน์ รอดหนุ่น แต้มเสีย 16

ประเภทที่ 3 เรือใบ Optimist Green Fleet
ลำดับที่ 1 ด.ช.ทีฆะทัศน์ แดงประทุม แต้มเสีย 13
ลำดับที่ 2 ด.ช.ภาณุเดช ผลพูล แต้มเสีย 14
ลำดับที่ 3 ด.ช.คริษฐ์ พราหมณี แต้มเสีย 17

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s