พันวา – ภาณุเดช – มอร์เต็น ขึ้นนำวันแรก การแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ประเทศไทย ช่วงที่ 2

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เป็นวันที่สี่ของการแข่งขัน เรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 30 ตุลาคม 2564 และเป็นวันนแรกของการแข่งขันในประเภท LASER STANDARD, LASER RADIAL, OPTIMIST green fleet ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้แยกจัดการแข่งขันและประกอบพิธีมอบรางวัลภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ตามวันและประเภท ต่างๆดังนี้
– วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER 4.7 , 420 , 470
– วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER STANDARD, LASER RADIAL, OPTIMIST green fleet
– วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท OK , Super moth และ Optimst Gold fleet

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 ต.ค.64 ทำการแข่งขันได้ 3 เที่ยว ทั้ง 3 ประเภท ผลการแข่งขันดังนี้

ประเภทที่ 1 เรือใบ ILCA Radial
ลำดับที่ 1 นาย พันวา บุนนาค แต้มเสีย 4
ลำดับที่ 2 นางสาว อินทิรา ภารพิบูลย์ แต้มเสีย 6
ลำดับที่ 3 นาย บวรนันท์ ชันรัมย์ แต้มเสีย 10

ประเภทที่ 2 เรือใบ ILCA Standard
ลำดับที่ 1 Mr.มอรเต็น ยาคอบเซ่น แต้มเสีย 5
ลำดับที่ 2 Mr.Hidetoshi Mori แต้มเสีย 10
ลำดับที่ 3 นาวาโท นิทัศน์ รอดหนุ่น แต้มเสีย 12

ประเภทที่ 3 เรือใบ Optimist Green Fleet
ลำดับที่ 1 ด.ช.ภาณุเดช ผลพูล แต้มเสีย 8
ลำดับที่ 2 ด.ช.คริษฐ์ พราหมณี แต้มเสีย 10
ลำดับที่ 3 ด.ช.ทีฆะทัศน์ แดงประทุม
แต้มเสีย12

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s