ทอฝัน – พันวา – นาวี คว้าแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันเรือใบรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเริ่มการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม เป็นต้นมา โดยในสามวันวันแรกจัดการแข่งขันในประเภท ILCA 4.7 , 420 และ 470 ผลการแข่งขันหลังจากจบสามวัน แข่งขันจำนวน 6 เที่ยว ปรากฎว่า ทอฝัน บุญนาค คว้าตำแหน่งชนะเลิศ ในประเภท ILCA 4.7 ทั้งประเภท โอเวอร์อออล และประเภทหญิง ในขณะที่ พันวา บุญนาค เข้าที่ 1 ในประเภท ILCA 4.7 ชาย ในประเภท 470 จ.ท.นาวี ธรรมสุนทร และ พิริยาภรณ์ กาลา คว้าเหรียญทอง ส่วน สุธน แย้มพินิจ และ นพพร บุญเชิด ได้เหรียญทองจากประเภท 420 สำหรับรายละเอียดของรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

ประเภทที่ 1 เรือใบ 420 Open
ฟลำดับที่ 1 นายสุธน แย้มพินิจ / นายนพพร บุญเชิด
ลำดับที่ 2 นายบุนยะมิน คล่องสมุทร / นายกันตพงศ์ พุ่มเล่ง
ลำดับที่ 3 น.ส.ชาลิสา กฤตนัย / ด.ญ.ศิริวิมล หารินทชาติ

ประเภทที่ 2 เรือใบ 470 Mix
ลำดับที่ 1 จ.ท.นาวี ธรรมสุนธร / น.ส.พิริยาภรณ์ กาลา
ลำดับที่ 2 น.ส.สุธิดา พูนพัฒน์ / นายกิติภูมิ กำจร
ลำดับที่ 3 น.ส.ชนกชนม์ หวังสุข / จ.ท.ณัฐ บุตรมาราศรี

ประเภทที่ 3 เรือใบ ILCA.4.7 Open
ลำดับที่ 1 น.ส.ทอฝัน บุนนาค
ลำดับที่ 2 นายพันวา บุนนาค
ลำดับที่ 3 น.ส.พุทธรักษา อิ้มรักษา


เรือใบ ILCA.4.7 ชาย
ลำดับที่ 1 นายพันวา บุนนาค
ลำดับที่ 2 นายชนม์ชนก ชื่นทอง
ลำดับที่ 3 นายบวรนันท์ ชันรัมย์


เรือใบ ILCA.4.7 หญิง
ลำดับที่ 1 น.ส.ทอฝัน บุนนาค
ลำดับที่ 2 น.ส.พุทธรักษา อิ้มรักษา
ลำดับที่ 3 น.ส.จิณัฐตา เหรียงบำรุง


เรือใบ ILCA 4.7 อายุไม่เกิน 15 ปี
ลำดับที่ 1 น.ส.พุทธรักษา อิ้มรักษา
ลำดับที่ 2 ด.ญ.ปารณีย์ ม่วงงาม
ลำดับที่ 3 นายธนพัต ศิริเจริญ


เรือใบ ILCA 4.7 อายุไม่เกิน 13 ปี
ลำดับที่ 1 ด.ช.ธรรม์ รัตนะ
ลำดับที่ 2 ด.ช.วชิรวิทย์ สาระสุข
ลำดับที่ 3 ด.ช.ราเชน แอนโทนี ไมน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s