สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ เชิญผู้สนใจอบรม เรือใบประเภท 420

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ International 420 Class Associaion Development Programme จัดอบรมการเล่นเรือใบประเภท 420 สำหรับผู้ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา รวมทั้งผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี โดย Nikos Drougkas ผู้ฝึกสอน จากประเทศ กรีซ ผู้สนใจ เข้ารับการอบรม สามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม และรายละเอียดได้ที่ http://420sailing.org/content/2021-420-class-development-programme รับจำนวนจำกัด (ผู้ฝึกสอน 30 คน และ นักกีฬา 30 คน) ทั้งนี้ สามารถประสานรายละเอียด ได้ที่ นาวาโท พรชัย แสวงคุณ หมายเลขโทรศัพท์ 083 588 8415

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s