สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2563

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ กำหนดประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ เวลา 09.00 – 09.30 น. เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. และจัดออนไลน์สำหรับพื้นที่สัตหีบ ณ ห้องประชุมการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 1 อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

การประชุมจะใช้ระบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสมาคม ฯ จะจัดส่ง QR Code สำหรับการประชุมให้กับสมาชิก ก่อนวันประชุม ต่อไป

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ตาม link ; http://www.yrat.or.th/downloads/meeting63.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s