สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เลื่อนการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย และการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 และทางรัฐบาลได้ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประกอบกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ของความร่วมมือสมาคมกีฬาต่างๆ ให้เลื่อน หรือ ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ในห้วงเวลานี้ออกไปก่อน สมาคมฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมจำนวน 2 รายการ ในห้วงเวลานี้ ดังนี้

1. การแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่าง 1 – 4 พ.ค.64

2. การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ ที่กำหนดไว้ในเดือน เมษายน และ พฤษภาคม

สำหรับกำหนดการแข่งขัน สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s