สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ เลื่อนกิจกรรมเดือน เม.ย. เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

เนื่องจากสถานะการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ (เมษายน 64) สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ขอเลื่อนกิจกรรมของสมาคมฯ สำหรับ เดือน เม.ย.64 จำนวน 3 รายการ ออกไปก่อน ดังนี้

  1. การอบรมแล่นใบเบื้องต้นระหว่างวันที่ 17 – 1 พ.ค.64
  2. การอบรมผู้ตัดขั้นพื้นฐานระดับชาติ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย.64 ณ จว.ระยอง
  3. การประชุมใหญ่ประจำปี 2563 วันที่ 27 เม.ย.64

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s