สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย จัดอบรมการแล่นใบ ช่วงปิดเทอม

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ กำหนดจัดการอบรมเรือใบขั้นพื้นฐาน และ ขั้นก้าวหน้า ให้กับผู้ที่สนใจในกีฬาเรือใบ ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครแบบออนไลน์ ได้ตามเอกสารที่แนบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s