สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2563

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ กำหนดจัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิไชยญาติ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ มหานคร

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สมาชิก สามารถแจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุม ได้โดยกรอกเอกสารและตอบกลับตามเอกสารที่แนบ

เอกสารการประชุมใหญ่ 2563

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s