สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ผนึกกำลังกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติ

เมื่อ 2 มีนาคม 2564 จ่าตรี นาวี ธรรมสุนทร และ จ่าโท ณัฐ บุตรมารศรี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำนักกีฬา ชุดโอลิมปิก จำนวน 6 คน ประกอบด้วย กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม ซึ่งผ่านการคัดเลือกตัว ไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกแล้ว และนักกีฬาที่เตรียมการสำหรับการไปคัดเลือกตัวเพื่อแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ได้แก่ กมลชนก กล้าหาญ นิชาภา ไหวไว ชูศิษฎ์ ปัญจมาลา อธิษฐ์ โรมานิก และ โซเฟีย มอนโกเมอรี่ เข้าทดสอบสมรรถภาพที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีข้อตกลงกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมมือพัฒนาศักยภาพทางร่างกายของนักกีฬาในชุด โอลิมปิก เอเชียนบีชเกมส์ รวมถึงการ เตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ในปี 2565 นอกจากนั้น ยังจะมีการ ทำวิจัยร่วมกันในเรื่องของโภชนาการที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา ในระหว่างการฝึกซ้อม และการแข่งขัน อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s