การอบรมเรือใบขั้นต้น และขั้นสูง

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมความรู้ในการเล่นเรือใบ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแล่นใบขั้นต้น ระหว่าง 14-28 พฤศจิกายน 2563 และหลักสูตรแล่นใบขั้นสูง ระหว่าง 5-12 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s